GALÉRIA

Slávnostné udeľovanie ocenení za rok 2021

Slávnostné udeľovanie ocenení za rok 2019

Slávnostné udeľovanie ocenení za rok 2018

Spotrebiteľ môže na obaloch výrobkov nájsť rôzne označenia, ktoré vyjadrujú určitú spojitosť potraviny so Slovenskom. Výrazy "Vyrobené na Slovensku", "Slovenská potravina" či "Krajina pôvodu: Slovensko" však nemajú totožný význam. Spotrebitelia môžu na obaloch výrobkov nájsť rôzne označenia, ktoré vyjadrujú určitú spojitosť potraviny so Slovenskou...