KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, prípadne navštívte našu webovú stránku. 

Potravinárska komora Slovenska
Einsteinova 3817/19
851 01 Bratislava

e-mail: pks@pks.sk
www.pks.sk
tel.: + 421 2 330 14 286