INFORMÁCIE O VÍŤAZOCH 2018

AGROKARPATY, s.r.o.

Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o. v Plavnici vznikla v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou je pestovanie liečivých rastlín. Horský región okresu Stará Ľubovňa patrí medzi oblasti ekologicky čisté, vhodný pre pestovanie ekologických poľnohospodárskych produktov. Základom hospodárenia je šetrné a priemyselné hospodárenie s pôdou, rozvoj jej optimálneho zloženia a úrodnosti. Tento cieľ dosahujeme cestou pravidelného dodávania kompostu vyrobeného z vlastného odpadu pri pozberovej úprave liečivých rastlín, ďalej vyváženým osevným postupom - to je striedanie plodín. Tento postup je dôležitý pre rast rastlín. Striedanie plodín výrazne prispieva k obmedzeniu výskytu škodcov a pôvodcov chorôb prežívajúcich v pôde. Dbáme taktiež na pestovanie medziplodín určené na zelené hnojenie s hlboko koreniacimi a nízko koreniacimi rastlinami, aby sme udržali rovnováhu medzi úrodnosťou a primeranou intenzitou využívania pôdy. Spracovanie rastlín prebieha maximálne šetrným spôsobom, podľa podmienok ekologického hospodárenia, ktoré ma na zreteli ochranu životného prostredia a krajiny v danej oblasti. Všetky výrobky sú z čistých prírodných produktov vhodné na denné užívanie s podporným liečivým resp. posilňujúcim účinkom.


TOMATA, s.r.o.

TOMATA je slovenská, rodinná značka, ktorá je najväčším výrobcom paradajkového pretlaku na Slovensku. Spájame rodinnú tradíciu a najkvalitnejšiu zeleninu od slovenských lokálnych pestovateľov. Nájdete u nás viac ako 50 výrobkov - okrem najobľúbenejšieho paradajkového pretlaku pre vás s láskou pripravujeme chutné kečupy, lahodné omáčky, jablkové pyré, horčice a šťavnatú sterilizovanú zeleninu. Dodržiavame svoje časom overené receptúry, ktoré zabezpečujú tú najpestrejšiu paletu chutí. Starostlivo vybrané suroviny sú zárukou zdravých produktov. Našou pýchou sú vlastné plantáže rajčín, kde pestujeme pravé, šťavnaté a slnkom dozreté paradajky. Spolupracujeme iba so spoľahlivými pestovateľmi zeleniny a ovocia, a neustále sledujeme kvalitu surovín v každej fáze pestovania a spracovania. Firma TOMATA je najväčším výrobcom paradajkového pretlaku na Slovensku. Bola založená v roku 1991 v Kolárove, kde doteraz sídli. Prioritne sa zameriavame na výrobu polotovarov - koncentrátov v aseptických 200 kg obaloch. Naša firma dohliada na kvalitu v každej fáze výroby od pestovania, až po spracovanie. Vkladáme veľa úsilia do toho, aby si naše zdravé pochúťky udržali priazeň spotrebiteľov. Preto venujeme veľkú pozornosť nielen kvalite surovín, ale aj modernizácii výrobných zariadení.


RISO-R, s.r.o.

Spoločnosť RISO-R, s.r.o. vznikla v roku 2005 a nadviazala na tradíciu Rimavsko-sobotskej konzervárne, ktorá bola založená v roku 1902. Dnes pôsobí ako rodinná firma s dvojgeneračným rodinným zastúpením vo vrcholovom manažmente. Zodpovedný prístup vedenia, jednoduchá organizačná štruktúra a stabilný tím skúsených a kvalifikovaných zamestnancov prispieva k dlhodobej konkurencieschopnosti a životaschopnosti firmy. V súčasnosti sa spoločnosť RISO-R, s.r.o. zaoberá výrobou džemov, lekvárov a ovocných nátierok a je jediným producentom tohto sortimentu na Slovensku. Produkty sú vyrábané v rôznom spotrebiteľskom balení, aby boli čo najlepšie pokryté požiadavky všetkých zákazníkov. Okrem tradičných surovín spracováva plody menej známych druhov rastlín, čím zabezpečuje do obchodnej siete dodávku originálnych výrobkov. Zákazníci nájdu výrobky spoločnosti RISO-R, s.r.o. vo väčšine domácich obchodných reťazcov. Priemyselní spracovatelia ocenia džemy, lekváre a ovocné pomazánky ako kvalitnú surovinu pri jej ďalšom spracovaní. 

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Sme jedným z najväčších dodávateľov výrobkov pre osobnú starostlivosť a starostlivosť o domácnosť, potravín a nápojov. Naše produkty, ktoré denne používajú 2,5 miliardy spotrebiteľov, predávame vo viac ako 190 krajinách sveta. Naše obchodné aktivity pokrývajú komplexný globálny reťazec hodnôt. Spolupracujeme s niekoľko tisíc dodávateľov a investujeme asi 34 miliárd euro do tovarov a služieb, vrátane asi 13 miliárd euro do prísad a surovín, z ktorých vyrábame výrobky v našich viac ako 300 továrňach naprieč 69 krajinami. Tieto výrobky sa následne distribuujú k 25 miliónom maloobchodných predajcov, od supermarketov po malé obchody so zmiešaným tovarom, cez ďalšie rýchlo sa rozvíjajúce kanály, napríklad e-commerce. Už viac ako 120 rokov sme priekopníci, inovátori a vizionári. Od jedného mydla, ktoré zachraňovalo životy mnohých ľudí po celom svete, v súčasnosti disponujeme množstvom značiek, ktoré pomáhajú meniť svet k lepšiemu. Ten je však veľmi dynamický, čo nás každý deň utvrdzuje v tom, koľko toho ešte môžeme a musíme urobiť.


McCarter, a.s.

McCarter je slovenská výrobno-obchodná spoločnosť založená v roku 1997. Sme výrobcom renomovaných slovenských značiek Body&Future, Rio Fresh, Rio Fusion, Zeus a V12, ktoré úspešne exportujeme do Česka, Maďarska a Slovinska. Sme dovozcom a distribútorom značiek chorvátskej minerálnej vody Jana, chorvátskych cukroviniek Kraš, nemeckých čajov Teekanne a amerických nápojov AriZona. Viac ako 50% produkcie spoločnosti je určených na export. Sme držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydané Ministerstvom školstva vedy a výskumu. Máme vybudovanú vývojovú základňu so silným personálnym obsadením pod vedením Ing. Jána Durca PhD., odborníka v danej oblasti. Sme zapojení do medzinárodného konzorcia na rozvoj bioaktívnych a senzoricky aktívnych látok. Realizujeme experimentálny výskum pre americkú skupinu JBT (výskum sa týka využitia inertných plynov v procese studeného aseptického plnenia a hľadáme nové ekologické metódy sterilizácie obalov v studenej aseptickej technológií).

Osobnosť potravinárstva

Prvý ročník by nebol prvým ročníkom, keby nebol špeciálny, zaujímavý, inovatívny ako produkty, ktoré boli do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska prihlásené. Osobitnú cenu udelila Potravinárska komora Slovenska Osobnosti potravinárstva pánovi Mariánovi Honzovi za celoživotný prínos k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike.