PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE

 

Prihlášky do súťaže pre jednotlivé kategórie:


  • A/ Inovatívny výrobok
  • B/ Inovácie v rámci predpripravených a hotových jedál
  • C/ Reformulácia roka
  • D/ Trvalá udržateľnosť
  • E/ Začínajúci potravinár
  • F/ Osobnosť potravinárstva


Prihláška do súťaže v pre kategórie A, B, C:

Prihláška do súťaže pre kategórie D, E a F: