Výsledky súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska pre rok 2021

Kategória Inovácia roka

1. miesto:  spoločnosť AUTOCAR- Ťažné zariadenia s.r.o.- Mäsovýroba u Ňaňa- Sada výrobkov Jahňacia paštéta

Mäsovýroba u Ňaňa  bola zriadená ako rodinný podnik pre spracovanie vlastnej produkcie zvierat (HD, svine). Vyrába kompletný sortiment mäsových výrobkov a deleného mäsa z HD, oviec, kôz, jahniat, teliat a svíň. 

2. miesto: spoločnosť MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Sada viaczrnných pekárenských výrobkov OSKAR

MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o. je rodinná slovenská firma, ktorá sa za dve generácie vypracovala na najväčšieho výrobcu a predajcu mrazených pekárenských výrobkov na Slovensku a vlastní jeden z najmodernejších výrobných závodov v strednej Európe.

3. miesto: spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.- Sada výrobkov VEGAN PROTEIN 

Spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO je rodinná firma, ktorá vznikla v roku 1996. Vďaka modernej technológii a poznatkom R&D oddelenia, má spoločnosť na trhu niekoľko funkčných tyčiniek, orechových snackov, jogurtových muesli tyčiniek, proteinových snackov, sypaných muesli ale aj noviniek ako imubar či vegan protein. 


Kategória Reformulácia roka:

1. miesto: spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so svojim výrobkom Zora Sójové rezy

Najväčšia potravinárska spoločnosť lokálne aj celosvetovo. Cca 800 zamestnancov v SR. Výroba kulinárskych výrobkov v závode v Prievidzi, ktorý exportuje svoje výrobky do mnohých iných krajín. Na slovenskom trhu má viac ako 60 značiek lokálnych aj importovaných.


Kategória Inovácia v rámci predpripravených a hotových jedál:

1. miesto: spoločnosť Krava & Company s.r.o. s produktom Teľacie baby buú

Krava&Company s.r.o. bola založená ako rodinná firma. Od roku 2013 vytvára kvalitné zázemie na produkciu mäsa. Ich víziou je od úplného začiatku robiť poctivé produkty bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO), s dôrazom na kvalitu a dostupnosť.


Trvalá udržateľnosť

1. miesto spoločnosť Plzeňský prazdroj Slovensko, a.s. za stratégiu Cesta k plnej cirkularite obalov (Do roku 2030 chceme mať všetky naše obaly plne cirkulárne - vratné alebo recyklovateľné a minimálne z polovice vyrobené z recyklátu)

Plzeňský prazdroj Slovensko, a.s. je poprednou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku a jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe. Už viac ako 50 rokov zohráva významnú úlohu pri formovaní spoločenského prostredia aj slovenského hospodárstva.


Osobnosť potravinárstva

Štvrtý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska sme uzatvorili udelením ocenenia v kategórii Osobnosť potravinárstva, ktoré v roku 2021 získal pán 

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.- vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v rokoch 2003-2021, predseda Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV a podpredseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

a to za jeho rôznorodé vzdelávacie a publikačné aktivity vedúce k zvyšovaniu povedomia v oblasti technológie potravín. V roku 2003 založil Katedru hygieny a bezpečnosti potravín a stal sa jej vedúcim. V roku 2005 sa habilitoval a v roku 2011 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore Technológia potravín. Jeho aktivity sú bohaté, od roku 2003 organizuje konferenciu Bezpečnosť a kontrola potravín, o ktorú je vysoký záujem. Taktiež každoročne organizuje odborné semináre pre prax. Zabezpečuje výučbu predmetov Hygiena potravín, Bezpečnosť potravín a Legislatíva a kontrola potravín. V roku 2016 získal na výstave Agrokomplex Zlatý kosák za spoluautorstvo dvojdielnej učebnice Mlieko a mliečne výrobky. V roku 2020 vydal učebnicu Legislatíva a kontrola potravín a v roku 2021 učebnicu Bezpečnosť potravín. Doteraz vychoval 16 doktorandov, 128 diplomantov a 52 bakalárov. Je predsedom Výboru pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie pri Potravinárskej komore Slovenska, a členom 2 výborov pri RÚZ. Bronzovú medailu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získal v roku 2018 za rozvoj potravinárstva na Slovensku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov v oblasti bezpečnosti potravín.