INFORMÁCIE O VÍŤAZOCH

Začínajúci potravinári pochváliť svojim úspešným príbehom, a ktokoľvek môže nominovať osobnosť, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju potravinárstva. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberajú potravinárskou výrobou.

Všetkým výhercom blahoželáme, a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.