OBLASTI INOVÁCIE

Nižšie uvedené oblasti inovácií a ich podkategórie je potrebné vnímať ako pomôcku. Výpočet nie je úplný a sú prípustné aj ďalšie nevymenované možnosti. Výrobca v prihláške uvedie, čím je výrobok inovatívny a popíše, ako výrobok ním uvedenú inováciu spĺňa.

4.2.1 Bezpečnosť potravín:

i. Vďaka novému prístupu k systému riadenia pri výrobe alebo distribúcii je zabezpečená lepšia bezpečnosť hotového výrobku (napríklad zlepšenie komunikácie systému vysledovateľnosti - online dostupnosť o výrobkoch, nový prístup ku kontrole pri výrobe, nové at-line alebo online analytické postupy, zlepšenie systému zabezpečenia hygieny pri výrobnom procese a pod.)

ii. Použitie aktívnych alebo inteligentných obalových prvkov (napríklad antimikrobiálne obaly, obaly s informatívnou funkciou, balenie do ochrannej atmosféry a pod.)

iii. Inovované procesy výroby, ktoré znižujú riziko vzniku kontaminantov alebo pomáhajú odstrániť kontaminanty počas výrobného procesu (napr. zníženie obsahu procesných kontaminantov, zníženie rizika rastu patogénnej mikroflóry - úprava receptúry a overenie, že výrobok nepatrí medzi výrobky podporujúce rast Listeria monocytogenes a pod.)

4.2.2 Potraviny a zdravie:

I. Vďaka spôsobu spracovania zostávajú zachované dobré výživové vlastnosti surovín (vitamíny, minerálne látky).

II. Potraviny s obsahom látok s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie (schválené zdravotné tvrdenie alebo podložené vedeckými štúdiami).

II. Potraviny obohatené o výživovo aktívne látky (encapsulované vitamíny a pod.).

4.2.3 Kvalita potravín:

I. Potraviny ojedinelé vďaka miestu proveniencie (je potrebné doložiť, že miesto proveniencie alebo lokálne používaný spôsob výroby má vplyv na vlastnosti výrobku).

II. Spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou (napr. dlhozrejúci syr, fermentované mäsové výrobky a pod.).

III. Netradičná receptúra výrobku (použitie netradičnej zložky vedúcej ku zlepšeniu vlastností potraviny (napríklad trvanlivosť, senzorické vlastnosti, skladovateľnosť za rôznych podmienok a pod., zmena pomeru zložiek).

IV. Neobvyklý spôsob spracovania vedúci ku zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny.

4.2.4 Reformulácia roka:

I. Potraviny, v ktorých bol znížený obsah cukru, tuku alebo soli

II. Potraviny, v ktorých bol znížený obsah celkovej energie alebo obsah energie na porciu;

III. Potraviny, v ktorých bolo vylepšené zloženie tukov, napr. zníženie alebo odstránenie transmastných kyselín, zníženie nasýtených mastných kyselín atď.

IV. Obohatenie portfólia o výrobok s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, soli alebo z hľadiska obsahu energie.

Poznámka: výrobca nemôže prihlásiť výrobky spracované inovatívnou technológiou v každom ročníku súťaže, pokiaľ je oblasťou inovácie práve táto technológia.

4.2.5 Inovácie v rámci predpripravených a hotových jedál

I. Spôsob spracovania suroviny (ručne, strojovo, kombinovane a pod.);

II. Lokálnosť zdrojov surovín (bez dovozu základnej suroviny) ;

III. Overený technologický proces výroby (s minimálnym rizikom pre spotrebiteľa);

IV. Spôsob a dĺžka uchovávania (chladenie, mrazenie, pri izbovej teplote a pod.) ;

V. Spôsob balenia výrobku (obal, ochranný plyn, recyklovateľnosť obalu a pod ;

VI. Výnimočnosť chute po tepelnom opracovaní/zohriatí.

4.2.6 Trvalá udržateľnosť:

I. Šetrnosť vo vzťahu ku spotrebe vody a energie;

II. Lokálnosť zdrojov surovín - znižovanie uhlíkovej stopy;

III. Obal šetrný k životnému prostrediu;

IV. Spôsob a dĺžka dopravy k spotrebiteľovi;

V. Náročnosť a doba skladovania (spotreba energie, kvalita, bezpečnosť);

VI. Komunikačná edukačná kampaň pre spotrebiteľov.