Výsledky súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska pre rok 2019

Kategória Inovatívny výrobok:

1. miesto: spoločnosť RAJO, a.s. s produktom Hustý tradičný jogurt čučoriedka-baza čierna

2. miesto: spoločnosť McCarter a.s. s produktom Body&Future ovos

3. miesto: spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. - výrobok s názvom Chlebík proteínový tmavý

Kategória Reformulácia roka:

Kategóriu Reformulácia roka vyhrala spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o., so svojim výrobkom JOJO Medvedíky 30 % menej cukru.

Kategória Inovácia v rámci potravín na osobitné účely:

1. miesto: spoločnosť McCarter a.s. s produktom Body&Future vitamin water collagen

Začínajúci potravinár

Druhý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska sme uzatvorili udelením špeciálnych ocenení, ktoré zvýrazňujú našu snahu pritiahnuť nových ľudí do tohto "chutného" odvetvia, preto sme tento rok udelili dve ocenenia - Začínajúci potravinár, kde spomedzi prihlásených získala ocenenie pani Lucia Harmóciová zo spoločnosti ZAMIO s.r.o..

Osobnosť potravinárstva

Ocenenie Osobnosť potravinárstva 2019 tento rok získal pán Ján Kolesár zo spoločnosti Mäspoma spol. s r.o., a to za prínos k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike.