Potravinárska komora Slovenska

Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska

Máte zaujímavé inovácie? Pochváľte sa nimi. Potravinárska komora Slovenska vyhlasuje tretí ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska!

Pridajte sa medzi potravinárske podniky, ktoré úspešne investujú do nových inovácií a technológií a vedia aj v tejto ťažkej dobe prinášať na trh nové produkty. Každým ročníkom sa zlepšujeme a budeme radi, ak sa tento rok dostanete medzi potravinárov, ktorí môžu ukázať, čo je v nich. 

Aby mohol byť výrobok, resp. začínajúci potravinár zaradený do súťaže, musí byť do súťaže riadne prihlásený, a to v termíne od 1.6.2020 do 30.09.2020.

Potravinárska komora Slovenska vyhlásila nasledovné kategórie:

  • Inovatívny výrobok
  • Inovácia v rámci potravín na osobitné výživové účely
  • Reformulácia roka
  • Trvalá udržateľnosť
  • Začínajúci potravinár
  • Osobnosť potravinárstva

Ceníme si ľudí, ktorý pre naše slovenské potravinárstvo robia, čo môžu. Snažia sa pomáhať na všetkých frontoch, vzdelávaniu, chránia a bojujú za naše potraviny. 

Cena PKS sa udeľuje pod záštitou: